Farma Rudimov

 

Farma

Ekologická Farma Rudimov hospodaří na 240 hektarech od roku 2003. Zaměřuje se na chov skotu Aberdeen Angus a ovcí Romney Marsh. Zvířata se celoročně pasou na loukách, jsou tedy krmena pouze trávou (tzv. Grass Fed) a jsou chována v souladu s jejich přirozenými potřebami (tzv. welfare). Tím také pomáhají s šetrnou údržbou této krásné, chráněné krajiny.

 

Zpracovna masa

Abychom mohli zaručit nejvyšší kvalitu našeho vyzrálého, hovězího a jehněčího masa, máme vlastní BIO porážku, kam zvířata sami převážíme a v roce 2014 jsme vybudovali certifikovanou bourárnu a zpracovnu masa. Maso z chovaných zvířat se u nás ručně bourá a dále zpracovává. Maso po šetrné porážce zraje metodou Dry Aging (staření masa metodou suchého zrání). Získává tak neopakovatelnou křehkost a opravdu plnou chuť.