Farma Vlastimila Strnada

Pan Strnad je se svými sedmi dojnicemi naším nejmenším dodavatelem mléka. Jeho kravky, z nichž každá má své jméno, se těší té nejindividuálnější péči, za kterou se odměňují vynikající kvalitou mléka.