Zvěřinový závod Maxmilián

Rodinný zvěřinový závod Maxmilián sídlí v čistém prostředí Hostína u Mělníka, nedaleko zdroje pitné vody pro Středočeský kraj.

Do provozu byl uveden v prosinci roku 2010 a splňuje ty nejpřísnější veterinární normy. Spolupodílí se na provozování dvou honiteb, dvou obor a tří farem.

Veškerá chovaná zvěř je pod stálým veterinárním dohledem. Celkově dbáme na vyváženou a bohatou stravu námi chované zvěře, což se následně projevuje v nadstandardní kvalitě dodávaného masa a masných výrobků. Naši králíci jsou chováni v dobře větraném prostředí, kotce mají dostatečně velké, aby se mohli napřímit a protáhnout a užít si přirozeného pohybu. Krmeni jsou senem posečeným na přilehlých hostínských loukách a a speciální granule a to minimálně 2 x denně. Dostatek čisté pravidelně měněné vody je pak naprostou samozřejmostí.

V průběhu zpracování prochází farmářský králík, pernatá zvěř i zvěřina dvojí veterinární kontrolou, černá zvěř dokonce trojí, včetně veškerých laboratorních vyšetření. Všechny zvěřinové produkty se značkou Maxmilián jsou vyráběny tradičními poctivými postupy a obsahují vysoký podíl zvěřiny bez použití rychlosolí, dusitanů či různých náhražek.

 

Zvěřina:

Zvěřinový závod Maxmilián úzce spolupracuje s Institutem ekologie a chovu zvěře pod vedením MVDr. Karla Bukovjana.

Zvěř chovaná v našich zařízeních je pravidelně dokrmována plody stromů jírovec maďal a dub zimní. Celkově dbáme na vyváženou a bohatou stravu naší zvěře, což se následně projevuje v nadstandardní kvalitě zvěřiny. Veškerá ulovená zvěř je pod stálým dohledem našich zaměstnanců a je ihned zpracována v našem zvěřinovém závodě. Nedochází tak k jejímu znehodnocení nevhodným uskladněním, čekáním na dopravu či pozdější dohledávkou. To se bohužel často stává u zvěřiny, která jde do výkupu od mysliveckých sdružení. 

V průběhu zpracování prochází zvěřina dvojí veterinární kontrolou, černá zvěř dokonce trojí, včetně laboratorního vyšetření. Následně dochází k jejímu rozporcování, vakuovému zabalení, šokovému zamražení a uskladnění v mrazicích boxech. Po celou dobu je veden záznam o původu zvěře, každý kus zvěřiny je tedy snadno dohledatelný od příjmu až po prodej konečnému zákazníkovi. 

Králík z farmářského chovu

289 Kč / 1000 g
Vyprodáno

Mražené maso

209 Kč / 1000 g
Vyprodáno

Mražené maso

309 Kč / 1000 g