Dovolená na farmě

Soutěž

 

Pravidla soutěže „Dovolená na farmě!“

 1. Pořadatel soutěže

  Pořadatelem reklamní soutěže s názvem „Dovolená na farmě!“ (dále jen „soutěž") je společnost Němcova selská mlékárna Radonice spol. s r.o. , Růžičkova 76, 250 73 Radonice, IČO 256 80 421 (dále jen „pořadatel"). Soutěž je určena k podpoře prodeje mléčných výrobků vyráběných pořadatelem.
 2. Termín soutěže
  Soutěž začíná 27.2. 2018 a končí 31.8. 2018. Soutěžní etikety musí být předány do tohoto data některému z rozvozců nebo, pokud jsou poslány poštou, musí obálka obsahovat razítko nejvýše s tímto datem.

III. Podmínky účasti v soutěži
Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby, starší 18-ti let, které jsou občany České republiky a které zašlou v obálce nebo předají rozvozci Mléka z farmy nebo Nákup z farmy.
Soutěž probíhá pouze na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyřazeni zaměstnanci a rodinní příslušníci pořadatele soutěže.

IV. Pravidla soutěže
Soutěžící sbírá etikety z výrobků Selské mléko 1l (visačka), Selský jogurt 500g, Selský kefír 500ml, Jonáš 500ml (hliníkové víčko) prodávané v rámci služby Mléko z farmy nebo Nákup z farmy. Nasbírané etikety musí být nejpozději do 31.8. 2018 předány v zalepené obálce (krabici) rozvozci nebo poslány poštou na adresu pořadatele: Němcova selská mlékárna Radonice, spol. s r.o., Růžičkova 76, 250 73 Radonice.

Obálka musí být zřetelně nadepsána Soutěž a uvnitř musí být kontakt na soutěžícího: Jméno a příjmení a adresa.

Dne 10.9. 2018 budou všechny doručené obálky otevřeny a bude vyhodnocen výherce podle počtu nasbíraných etiket.

Soutěžící s nejvíce nasbíranými etiketami vyhrává týdenní pobyt na farmě pro 4 osoby. Pokud bude více soutěžících, kteří nasbírali stejný počet samolepek, tak se o výherci rozhodne ve vědomostní on-line soutěži zaměřené na službu Mléko z farmy a oblasti s ní spojené. Soutěžící, který v této vědomostní soutěži prohraje automaticky získává druhou cenu v pořadí.
Druhý v pořadí získává týdenní pobyt na farmě pro 2 osoby. Při rovnosti nasbíraných etiket se postupuje jako v případě výherce hlavní ceny.                                                                                                            

Soutěžící s třetím nejvyšším počtem etiket získává víkendový pobyt na farmě pro 4 osoby a soutěžící na místě 4. víkendový pobyt na farmě pro 2 osoby.

Soutěžící na 5. až 10. místě získávají poukaz na nákup výrobků pořadatele v hodnotě 1.000Kč.
Soutěžící na 11.- 20. místě získávají poukaz na nákup výrobků pořadatele v hodnotě 500Kč.

Po vyhodnocení prvních 20 míst se ze zbylých soutěžících losuje ještě znovu o „losovanou“ cenu, kterou je týdenní pobyt v penzionu na farmě pro 2 osoby.

Do soutěže budou zařazeny všechny zásilky splňující podmínky soutěže odeslané nejpozději 31. srpna 2018 a doručené pořadateli nejpozději 5. září 2018.

Výherci:
Výherci soutěže jsou:

 1. výherce hlavní ceny, kterou je týdenní pobyt se snídaní pro čtyři osoby v penzionu na Farmě Moulisových v Milíně.
 2. výherce druhé ceny, kterou je týdenní pobyt se snídaní pro dvě osoby v penzionu na Farmě Moulisových v Milíně.
 3. výherce třetí ceny, kterou je víkendový pobyt (dvě noci) se snídaní pro čtyři osoby v penzionu na Farmě Moulisových v Milíně.
 4. výherce čtvrté ceny, kterou je víkendový pobyt (dvě noci) se snídaní pro dvě osoby v penzionu na Farmě Moulisových v Milíně.
 5. výherce páté až desáté ceny, kterou je poukaz na nákup výrobků pořadatele v hodnotě 1.000 Kč, 
 6. výherce jedenácté až dvacáté ceny, kterou je poukaz na nákup výrobků pořadatele v hodnotě 500 Kč.

Výherce „losované ceny“, kterou je týdenní pobyt s polopenzí pro dvě osoby v penzionu na farmě Moulisových v Milíně.

Údaje o všech výhercích (tj. jméno, příjmení, adresa včetně PSČ) budou uloženy v elektronické podobě do databáze u pořadatele soutěže, který zaručuje jejich správu a ochranu. Ceny budou předány výhercům osobně nebo odeslány poštou nejpozději do 15. 9. 2018.

 1. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže
  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení či odvolání. Výhry nelze vyplatit v hotovosti a pořadatel soutěže nenese odpovědnost za zpoždění, popř. ztrátu zaslaných zásilek. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn uveřejnit jména a fotografie výherce hlavní ceny ve sdělovacích prostředcích a dále je užít pro účely dokumentace reklamní soutěže nebo reklamu jím nabízených výrobků či služeb. Soutěžící zároveň tak projevuje i svůj souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn zpracovávat jako správce osobní údaje soutěžících poskytnuté v rozsahu této soutěže. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z §§11 a 21 tohoto zákona. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 2. Závěrečná ustanovení
  Pravidla soutěže (dále jen „pravidla") jsou v plném znění uložena na adrese Němcova selská mlékárna Radonice, spol. s r.o., Vinořská 254, 250 73, Radonice a na internetové adrese pořadatele www.nakupzfarmy.cz. Pravidla jsou k nahlédnutí přístupná všem osobám bez omezení. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

V Radonicích dne 27.2.2018

 

                                               Němcova selská mlékárna Radonice spol. s r.o.
                                                                      Ing. Tomáš Němec, jednatel

 

Pravidla v PDF